Interne begeleiding

Op dit moment is er een vacature voor de intern begeleider op ons kindcentrum. De intern begeleider werkt 2 dagen per week op ons kindcentrum en heeft haar werkkamer naast de ingang van de kleuters.
De intern begeleider heeft als taak ondersteuning te bieden aan het teamlid op het gebied van zorg en zorg te organiseren voor kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dyslexie, spraak en gehoorproblemen, of bijvoorbeeld autisme. Om de juiste zorg op het juiste moment te organiseren werkt ons kindcentrum met een zorgroute van het samenwerkingsverband IJssel Berkel in Zutphen.

Naast het adviseren van teamleden en ouders heeft de intern begeleider ook de volgende taken:

  • Ondersteunen en adviseren van het team over opvoeding en begeleiding van de groep en individuele leerlingen
  • Organiseren van gesprekken met ouders en teamleden over bijzondere onderwijs- en zorgbehoefte van kinderen
  • Het volgen en analyseren van de onderwijsresultaten en adviseren over verbeteren van onderwijsresultaten
  • Zorgdragen voor de leerling-dossiers en verslagen van zorggesprekken
  • Zorgdragen voor de toetsen en de planning van de toetsen
  • Zorgdragen voor de samenwerking met externe organisaties die bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen betrokken zijn

Als ouders kunt u met al uw vragen en opmerkingen over het onderwijs en de zorg om uw kind in eerste instantie terecht bij de leerkracht. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. Wanneer er sprake is van bijzondere onderwijs- en zorgbehoefte zal de leerkracht de ib-er tijdig betrekken. Wanneer u als ouder meer wilt weten over de rol van de ib-er kunt haar direct aanspreken met uw vragen.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter