Medezeggenschapsraad

Er is een medezeggenschapsraad (MR) die uit twee ouders en twee personeelsleden bestaat: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Zij bespreekt zaken betreffende het beleid van de school op organisatorisch, onderwijskundig en financieel gebied.

De 2 ouders zijn Marjolein Laninga en Jeanet Holterman. Cindy Witteveen en Judith te Hennepe zijn namens het personeel lid van de MR. De ouders nemen drie jaar zitting in de MR en worden middels een verkiezing gekozen. De personeelsgeleding verzorgt haar eigen leden. Er is ook een algemene ouderavond aan het eind van het schooljaar.

 
Van links naar rechts: Cindy Witteveen, Marjolein Laninga, Judith te Hennepe en Jeanet Holterman

Hier vind u het huishoudelijk reglement van de MR.
Hier vindt u het jaarverslag 2020-2021 van de MR.

 U kunt de MR per e-mail bereiken: mr.kchagewinde@archipelprimair.nl

De MR vergadert op:
13 september, 15 november 2021
17 januari, 14 maart, 16 mei en 20 juni 2022
We starten 19.30 uur.

Omdat de school onderdeel is van Stichting Archipel is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter