Hoofdluis

Ons Kindcentrum werkt al een aantal jaren met het luizenproject. Het luizenproject houdt in dat alle leerlingen in de eerste  week na  iedere  vakantie  gecontroleerd  worden  op  hoofdluis.  De controle wordt uitgevoerd door vrijwillige ouders. Wij zijn nog hard op zoek naar ouders die hierbij willen helpen. 

Wanneer hoofdluis wordt gevonden, wordt contact met de ouders ouders/verzorgers opgenomen. Ook de ouders uit de betreffende groep worden geïnformeerd over het feit dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd. De groep waarin hoofdluis wordt geconstateerd, zal na een week een herhalingscontrole krijgen. Op deze wijze hopen wij hoofdluis op ons kindcentrum te beperken. Het effect is de laatste jaren erg positief (vooral vanwege de preventieve werking).

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. Het kindcentrum is ongewild zo’n plaats.

Wij zijn van mening dat zowel kindcentrum als ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van het kindcentrum om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter