Zorg voor goed gedrag en een veilige omgeving

Op alle kindcentra binnen Archipel werken wij met de Kanjertraining. Dus ook op Kindcentrum Hagewinde. De aanpak van deze methode geeft houvast. Het is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen voor groep 1 t/m 8 met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is daarnaast een integrale aanpak waarbij iedereen op school elkaar aanspreekt op gezond gedrag. 

Hier vindt u het beleidsstuk Kanjertraining. Het geeft zicht op wat we op school doen en waar we voor staan.

Wij streven met de Kanjertraining de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid op ons kindcentrum.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Aanpak

In de training leren kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en opvattingen over de buitenwereld. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kinder)gedrag. Zo kan men zich gedragen als:

 • Aap. Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. 
 • Konijn. Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. 
 • Pestvogel. Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. 
 • Tijger. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. 

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit slachtofferrol stappen, heft in eigen hand nemen. 

Binnen de kanjertraining wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:

 1. we vertrouwen elkaar 
 2. niemand speelt de baas 
 3. niemand lacht een ander uit 
 4. niemand doet zielig 
 5. we helpen elkaar 

Voor een kort overzicht stappenplan pestprotocol/ongewenst gedrag klik hier


Zie voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter