Aanmelding

Nieuwe leerlingen kunnen altijd worden ingeschreven. Na een informatief gesprek met de directeur en een rondleiding kunt u uw kind inschrijven. Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij/zij vijf keer op een dagdeel op het kindcentrum komen om al een beetje te ‘wennen’ (m.u.v. de week voor de kerstvakantie en de laatste paar weken van het schooljaar). Om te wennen moet uw kind wel 3 jaar en 10 maanden oud zijn. Kinderen leren dan de leerkracht kennen, snuffelen voor het eerst aan het gebouw en de -voor hen- nieuwe kinderen die er rond lopen.
Kinderen die ouder zijn dan 4 jaar (zij-instromers) worden in de gelegenheid gesteld een dag te komen kennismaken in de groep waarin zij geplaatst zijn. U kunt hiervoor ook ten alle tijden met ons contact opnemen.


Aanmeldformulier:

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter