Kindcentrumraad

Er is een kindcentrumraad (KCR) die uit drie ouders (één ouder vanuit de kinderopvang en twee ouders vanuit het onderwijs) en drie personeelsleden (één personeelslid vanuit de kinderopvang en twee personeelsleden vanuit het onderwijs) bestaat. : de oudergeleding en de personeelsgeleding. Zij bespreekt zaken betreffende het beleid van het kindcentrum op organisatorisch, onderwijskundig en financieel gebied.


De 3 ouders zijn Ellen Dashorst, Felix Roeland en Nikki Harmsen. Cindy Witteveen, Cynthia Zark en Simone Das zijn namens het personeel lid van de KCR. De ouders nemen drie jaar zitting in de KCR en worden middels een verkiezing gekozen. De personeelsgeleding verzorgt haar eigen leden. Er is ook een algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.

 

Hier vind u het huishoudelijk reglement van de KCR.
Hier vindt u het jaarverslag 2022-2023 van de KCR.

 U kunt de KCR per e-mail bereiken: mr.kchagewinde@archipelprimair.nl

De KCR vergadert op: 19 september 2023, 7 november 2023, 16 januari 2024, 5 maart 2024, 18 juni 2024

We starten 19.30 uur.

Omdat het kindcentrum onderdeel is van Stichting Archipel is er ook een gemeenschappelijke Archipelraad.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter