Kindcentrumraad

Er is een kindcentrumraad (KCR) die uit drie ouders (één ouder vanuit de kinderopvang en twee ouders vanuit het onderwijs) en drie personeelsleden (één personeelslid vanuit de kinderopvang en twee personeelsleden vanuit het onderwijs) bestaat. : de oudergeleding en de personeelsgeleding. Zij bespreekt zaken betreffende het beleid van het kindcentrum op organisatorisch, onderwijskundig en financieel gebied.


De 3 ouders zijn Marjolein Laninga/Jeanet Holterman (zij doen het samen), Ellen Dashorst en (vacant). Cindy Witteveen, Cynthia Zark en Simone Das zijn namens het personeel lid van de KCR. De ouders nemen drie jaar zitting in de MR en worden middels een verkiezing gekozen. De personeelsgeleding verzorgt haar eigen leden. Er is ook een algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.

 

Hier vind u het huishoudelijk reglement van de MR.
Hier vindt u het jaarverslag 2020-2021 van de MR.

 U kunt de MR per e-mail bereiken: mr.kchagewinde@archipelprimair.nl

De MR vergadert op:

We starten 19.30 uur.

Omdat het kindcentrum onderdeel is van Stichting Archipel is er ook een gemeenschappelijke Archipelraad.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter