Schorsing en verwijdering

Leerlingen, die zich ondanks herhaaldelijke waarschuwingen schuldig maken aan ongeoorloofd gedrag kunnen in overleg met de leerkracht door de directeur worden geschorst. In ernstige gevallen van verstoring van de rust of veiligheid van de school, kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering.

Bekijk en download hier: Protocol toelating schorsing en verwijdering

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter