Peuterspeelgroep

Peuterspeelgroep Hagewinde is gevestigd in Kindcentrum Hagewinde waar opvang wordt aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier bieden wij kinderen de juiste ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn voor het basisonderwijs. We gaan hierbij uit van de kernwaarden: respect voor elkaar, ruimte voor ontplooiing, reflectie op wat we doen en zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen. 

Openingstijden

Maandag: 08.00 – 13.00 uur
Woensdag: 08.00 – 13.00 uur
Aansluitend op de openingstijden van de peutergroep, kunnen we de kinderen wegbrengen naar de kinderopvang van Partou.

Tarieven
Peutergroep Hagewinde
Peuter 40 weken: € 8,80 per uur (per 1-1-2022)
Zie tarievenlijst

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is € 12,50 voor het eerste kind en voor het tweede en derde kind dient u € 7,50 per kind te betalen. Vanaf het vierde kind is de inschrijving gratis. Uw inschrijving is pas definitief na het voldoen van het inschrijfgeld. 

Kinderopvangtoeslag

Voor de peuterspeelgroep kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De maximale uurprijs voor 2022 staat vast op €8,50. In uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peutergroep als ‘dagopvang’ op te geven.

Indien u niet in aanmerking komt voor de toeslag van de Belasting, kan het zijn dat u wel een gemeentelijke bijdrage kunt aanvragen. Wij informeren u graag over de gemeentelijke voorwaarden. 

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het digitale inschrijfformulier. 
digitaal inschrijfformulier


Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep Hagewinde
U kunt het pedagogisch werkplan van Peuterspeelgroep Hagewinde inlezen op de locatie of hier downloaden. 
 pedagogisch werkplan peutergroep Hagewinde 

Vragen en informatie

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met de administratie van Stichting Archipel Kinderopvang:

Bezoekadres: Houtwal 16b, Zutphen
Telefoonnummer: 0575 – 501187 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter