Peuterspeelgroep

Peuterspeelgroep Hagewinde is gevestigd in Kindcentrum Hagewinde waar opvang wordt aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier bieden wij kinderen de juiste ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn voor het basisonderwijs. We gaan hierbij uit van de kernwaarden: respect voor elkaar, ruimte voor ontplooiing, reflectie op wat we doen en zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen. 

 

Openingstijden

Maandag: 08.00 – 13.00 uur

Woensdag: 08.00 – 13.00 uur
Aansluitend op de openingstijden van de peutergroep, kunnen we de peuters, die nu nog op onze peutergroep zitten, wegbrengen naar de kinderopvang van Partou.

 

Tarieven

Peutergroep Hagewinde

Peuter 40 weken: €9,55 per uur (per 1-1-2024)
Zie tarievenlijst

 

Kinderopvangtoeslag

Voor de peuterspeelgroep kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De maximale uurprijs voor 2023 staat vast op €9,55. In uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peutergroep als ‘dagopvang’ op te geven.

 

Indien u niet in aanmerking komt voor de toeslag van de Belasting, kan het zijn dat u wel een gemeentelijke bijdrage kunt aanvragen. Wij informeren u graag over de gemeentelijke voorwaarden. 

 

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het digitale inschrijfformulier. 
digitaal inschrijfformulier

 

Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep Hagewinde

U kunt het pedagogisch werkplan van Peuterspeelgroep Hagewinde inlezen op de locatie of hier downloaden. 
 pedagogisch werkplan peutergroep Hagewinde 

 

Vragen en informatie

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met de administratie van Stichting Archipel Kinderopvang:

 

Bezoekadres: Houtwal 16b, Zutphen

Telefoonnummer: 0575 – 501187 

E-mail: kinderopvang@archipelprimair.nl

Website: www.educatief-centrum.nl 

 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter