Gym

Alle kinderen van de vanaf groep 3 t/m 8 gymmen twee maal per week. De gymlessen worden gegeven door de eigen leerkracht of een bevoegde leerkracht, in de gymzaal aan de Kerkstraat. Op de vrijdag krijgen de leerlingen les van onze vakdocent Iris Hodes.

We verwachten dat ouders zorg dragen voor het meegeven van gymschoenen en gymkleding. Dit in verband met hygiëne en veiligheid. indien de leerlingen geen gymspullen bij zich hebben, kunnen ze niet mee gymmen. Tijdens de gymles zijn sieraden af. Dit in verband met de eigen veiligheid.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter