Ziekmelden

Wanneer uw kind onverhoopt niet naar het kindcentrum kan komen wegens ziekte vragen wij u uw kind tussen 8:00 en 8:30 telefonisch ziek te melden. Wanneer een kind zonder opgave van reden en zonder toestemming afwezig is maken wij hiervan een aantekening voor ongeoorloofd verzuim. Mocht uw kind zonder bericht niet op school zijn nemen wij z.s.m. contact op om te achterhalen waar uw kind verblijft.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter