Samenwerking met ouders

Lees meer over:
Ouders zijn, bij ons op school, partner in het leerproces van hun kind. Zij hebben hun eigen deskundigheid in het omgaan met hun kind.
De bijdrage van de ouders is daarom van wezenlijk belang. Een goede samenwerking leidt tot een gezamenlijke aanpak rond het kind waarin ieder zijn eigen verantwoordelijk heeft. Ouders komen minimaal 4 keer per jaar op gesprek met de begeleidende leerkracht en het kind om de voortgang te bespreken.