Visie van ons Kindcentrum

Kindcentrum Hagewinde is een veilige plek om te groeien en te bloeien. Wij leren de kinderen van 2 t/m 13 jaar bewuste keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en proactief te zijn. Dit doen we samen met het kind en de ouders. Wij stimuleren en verwachten een actieve houding om zelf betekenis aan de leerstof en activiteiten te geven. De leerstof en activiteiten zijn gericht op vaardigheden, attitudes en basiskennis die deze ontwikkeling bevorderen en ondersteunen.
Het team zorgt voor het ontwikkelproces en richt dit zo efficiënt mogelijk in, waarbij gaandeweg de rol verandert van leider naar begeleider. Met het kind en de ouders evalueren en reflecteren wij op de optimale ontwikkel mogelijkheden.

Kernwaarden

In onze kernwaarde geven we aan waarvoor we staan en wat we de kinderen willen meegeven:

  • Zelfvertrouwen
  • Uitdaging
  • Samenwerking
  • Veiligheid
  • Reflectie
  • Autonomie

Onderwijsprincipes

Effectieve instructie: Een effectieve instructie is essentieel voor het overdragen van kennis en het uitleggen van de opdracht.
Leren door doen: Leren is een actief proces. Leren doe je door te luisteren, door te oefenen, door te doen, door fouten te maken en om daar weer van te leren.
Samenwerkend leren: Leren gebeurt wanneer kinderen samenwerken, overleggen, elkaar uitleggen en naar elkaar luisteren. Bijvoorbeeld tijden coöperatieve werkvormen of bij het oplossen van een probleem of het voltooien van een taak.
Reflectie en feedback: Met goede reflectie en feedback kun je op verschillende gebieden de ontwikkeling van kinderen volgen en vaststellen. Om op basis daarvan de volgende stap in het leerproces te zetten.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter