Stichting Vrienden van de Hagewinde

Ons kindcentrum werkt samen met de Stichting Vrienden van de Hagewinde.
Het bestuur van deze stichting bestaat uit ouders van school. Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van het kindcentrum op die gebieden waar het overheidsbudget niet in voorziet. Denk hierbij aan het Startfeest, Sinterklaasfeest, Kerstfeest die door de activiteitencommissie worden georganiseerd en de afscheidsmusical van groep 8.

Ouderbijdrage
 De stichting vraagt een vrijwillige bijdrage van € 25,= per kind. De stichting Vrienden van de Hagewinde beheert de gelden van de activiteitencommissie. Jaarlijks stelt de kindcentrumraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Jaarlijks legt men verantwoording af over het gevoerde beleid en geeft de penningmeester een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 
Via de Parro app versturen we betaalverzoeken voor de ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje of schoolkamp. U kunt dan betalen via iDEAL of een automatische incasso. U heeft zelf de keus of u deze betaalverzoeken in één keer betaalt of in termijnen. 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter