Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om het u en de kinderen naar de zin te maken. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op ons kindcentrum. U bespreekt dit in eerste instantie met de betreffende leerkracht. Komt u er niet uit dan kunt u terecht bij de directeur van het kindcentrum. 

Mocht het zo zijn dat u er onverhoopt toch niet uit komt op ons kindcentrum, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van Stichting Archipel Onderwijs en Kinderopvang. Zij nemen de klacht dan in behandeling. 
Hier vindt u de contactgegevens van Stichting Archipel.

Met een klacht kunt u zich ook richten tot:
Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Lees hier meer over onze klachtenregeling

 

 

Vertrouwenspersoon

 

 

Er kunnen redenen zijn waarom u een melding niet bij een medewerker van de stichting kan of wil aangeven. Om deze reden hebben wij een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken deze is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

Stichting Archipel Onderwijs heeft twee externe vertrouwenspersonen: Helga van Silfhout.

Contactgegevens externe vertrouwenspersonen: Helga van Silfhout: 0634880700, helgavansilfhout@gmail.com en Marianne Bovee: 06 1417 3465  boveemarianne@gmail.com 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter