Leerlingenraad

Als het gaat om het maken van afspraken en vaststellen van regels is de mening van de kinderen belangrijk. Wij werken op het kindcentrum met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zit een vertegenwoordiger van niveaugroep 3 t/m groep 8. Die vertegenwoordiger wordt door de klas gekozen. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar met de directeur over allerlei schoolse zaken. 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter